Cjenik usluga

Cjenik usluga

Grafičke i druge usluga ovise o količini i kvantiteti posla.

Upit s informacijama pošaljite elektroničkom poštom i u kratkom roku dobit ćete odgovor.

Cijene su iskazane bez PDV-a.

Sa povećanjem količine poslovne interakcije prilagođava  se  cijena cjelokupne usluge.

Stavke označene  zvjezdicom (*) uključuju  skeniranje i obradu slika, izradu tablica, ispis d korekturne verzije, unos korekture i izradu PDF-a za tisak (te se usluge ne naplaćuju posebno).

 

Grafička priprema                                                                                                                                

Prijelom knjiga s tekstom, bez slika

(ovisno o složenosti prijeloma i formatu stranice)

stranica 15,00 kn


Prijelom knjiga s tekstom i slikama

(ovisno o složenosti prijeloma i formatu stranice)

stranica 15,00 kn + slika


Prijelomi časopisa, kataloga i drugi zahtjevniji prijelomi

s jedinstvenim dizajnom svake stranice

(ovisno o složenosti prijeloma i formatu stranice)

stranica 67,50 kn


Oblikovanje omota knjige

Korice 750,00 kn


Oblikovanje letaka A4, A5

S predloška 75,00 kn

Custom plakati 750,00 kn


Oblikovanje jednostavnih

oglasa / reklama za časopise i knjige

komad 375,00 kn


Oblikovanje posjetnica                           kom                         75,00 kn

Custom design posjetnica                      kom                         750,00 kn


Oblikovanje pozivnica                            kom                         150,00 kn

Custom design pozivnica                       kom                         750,00 kn


Oblikovanje diploma, priznanja i zahvalnica                           35,00 kn

Custom design                                       kom                                750,00 kn


Oblikovanje drugih tiskanih materijala                             cijena na upit


Tehničko crtanje                                  sat                                 150,00 kn

Oblikovanje logotipa                                                               1500,00 kn

Obrada slika                                                                                  75,00kn


Obrada skeniranih i digitalnih slika te retuširanje, pretvaranje u CMYK paletu boja, podešavanje veličine i rezolucije, primjena filtera i sl.


Skeniranje                                                                                   3,75 kn

Digitalizacija tiskanih materijala                                         15,00 kn

Pretvaranje printanog teksta u word                                  15,00 kn

Usluge ručnog prijepisa                                                          35,00 kn

Redaktura                            Stilsko uređivanje teksta                   kartica                   35,00 kn

Lektura                                Lektoriranje hrvatski jezik               kartica                    35,00 kn

Korektura                            korektura na ispisu                            kartica                    35,00 kn

Prijevod                               hrvatski <-> engleski                          kartica                   150,00 kn

Prikupljanje i obrada informacija iz raznih baza podataka i medija     sat                    350,00 kn

Izrada multimedijske prezentacije, isporuka u PPT                               sat                     37,50 kn


Digitalni ili offsetni tisak

Cijena tiska formira se prema nakladi, formatu i opsegu izdanja, vrsti papira, tipu omota, poslovima dorade i drugim uvjetima                                                            cijena na upit


kartica = 1800 znakova sa razmacima cca = A4 stranica