POŽELJNO PONAŠANJE MLADIH U KONFLIKTIMA Nataša Vlah

Poželjna ponašanja mladih u konfliktima predstavlja vrijedno djelo u kojem autorica raspravlja o problemima s kojima se adolescenti svakodnevno susreću u socijalnoj komunikaciji i načinima rješavanja tih problema. Riječ je o poremećajima u ponašanju i načinima rješavanja sukoba. Istraživanje pokazuje da dobar dio mladih koji su u riziku ili već pokazuju neki oblik poremećaja u ponašanju nisu u dovoljnoj mjeri razvili poželjne načine rješavanja socijalnih sukoba u svakodnevnom životu. Uz teorijsku osmišljenost i rezultate empirijskog istraživanja knjiga obiluje vrijednim spoznajama o strategijama rješavanja socijalnih sukoba mladih. Glavni cilj istraživanja koje je provela autorica i koje je opisano u knjizi je da se utvrde relacije između stavova adolescenata prema obrascima rješavanja socijalnih sukoba i razina poremećaja u ponašanju. Pod aplikativnom svrhom navodi izradu prevencijskih programa u kojima će se sustavno raditi na usvajanju obrazaca koji su socijalno prihvatljivi. Uz teorijsku osmišljenost i rezultate empirijskog istraživanja rukopis obiluje vrijednim spoznajama o strategijama rješavanja socijalnih sukoba mladih. Riječ je o vrijednom djelu koje preporučujem javnosti. Prof.dr.sc. Milko Mejovšek

POŽELJNA PONAŠANJA MLADIH U SUKOBIMA 

Nataša Vlah

Uvez: Tvrdi

Br. str: 238

Format: B5

Maloprodajna cijena 150,00 kn (20,00 €)

 

Poželjna ponašanja mladih u konfliktima predstavlja vrijedno djelo u kojem autorica raspravlja o problemima s kojima se adolescenti svakodnevno susreću u socijalnoj komunikaciji i načinima rješavanja tih problema. Riječ je o poremećajima u ponašanju i načinima rješavanja sukoba. Istraživanje pokazuje da dobar dio mladih koji su u riziku ili već pokazuju neki oblik poremećaja u ponašanju nisu u dovoljnoj mjeri razvili poželjne načine rješavanja socijalnih sukoba u svakodnevnom životu. Uz teorijsku osmišljenost i rezultate empirijskog istraživanja knjiga obiluje vrijednim spoznajama o strategijama rješavanja socijalnih sukoba mladih.
Glavni cilj istraživanja koje je provela autorica i koje je opisano u knjizi je da se utvrde relacije između stavova adolescenata prema obrascima rješavanja socijalnih sukoba i razina poremećaja u ponašanju. Pod aplikativnom svrhom navodi izradu prevencijskih programa u kojima će se sustavno raditi na usvajanju obrazaca koji su socijalno prihvatljivi. Uz teorijsku osmišljenost i rezultate empirijskog istraživanja rukopis obiluje vrijednim spoznajama o strategijama rješavanja socijalnih sukoba mladih. Riječ je o vrijednom djelu koje preporučujem javnosti.

Prof.dr.sc. Milko Mejovšek