GLASOVI U PROLAZU Miloš Đurđević i Sibila Petlevski

glasovi u prolazu pr naslovnica (2)

GLASOVI U PROLAZU

Miloš Đurđević

Sibila Petlevski

Izbor iz suvremene svjetske poezije

Uvez: Meke korice

Maloprodajna cijena 150,00 kn (20,00 €)

glasovi u prolazu pr naslovnica (2)

GLASOVI U PROLAZU Miloš Đurđević Sibila Petlevski

Izbor iz suvremene svjetske poezije Uvez: Meke korice Maloprodajna cijena 150,00 kn (20,00 €)

20,00 EUR

Ujesen 2004. godine, na inicijativu i po idejnoj koncepciji Sibile Petlevski, u organizaciji Hrvatskog P. E. N. Centra i Hrvatskog društva pisaca, pokrenut je međunarodni književni festival nepretenciozno nazvan “Književnost uživo/Literature Live”. Osnovna ideja bila je da se predstavi suvremena, mahom inozemna poezija, odnosno recentna literarna produkcija, da se pokuša otvoriti neposredan uvid ujedan, po naravi same stvari, manji dio stilskih strujanja i poetičkih interesa, kako bi se preko čitanja i nastupa sudionika, u iscrpnim razgovorima i druženju s njima, pa i preko festivalskih izdanja, stvorio drugačiji kontekst za prezentiranje nove literature. Na taj je način onda postupno kumulirano jedno literarno iskustvo okrenuto ne samo prema proširenju i eventualnom obogaćivanju ovdašnje literarne scene u širem smislu, nego i s namjerom da se možda pokuša potaknuti jedan drugačiji tip dijaloga, putem književnosti i zahvaljujući samoj književnosti, kako bi određeno pisanje, određena poezija poprimila onu rezonancu koju je u konačnici jedino moguće konstruirati u izravnim kontaktima. To se zacijelo načelno može reći za svaki književni festival, odnosno takvo je stajalište u nekoj već mjeri ugrađeno u gotovo svaku, ne samo međunarodnu književnu manifestaciju, bez obzira na izražene i eventualno realizirane ambicije i opseg.

U ovom konkretnom slučaju, išlo se za predstavljanjem određenog autora na način da se istaknu one sastavnice s kojima njezino ili njegovo djelo zadobiva onaj jedinstven i neponovljiv autorski, pjesnički glas. Takva je barem bila namjera; nadam se da će i ova knjiga, kao uvjetno rečeno funkcionalno zadan izbor iz suvremenih nacionalnih poezija, preko raznovrsnih strujanja u suvremenoj poeziji – pri čemu se, kako mi se čini, sukladno fantazmagoriji o našem “post-vremenu” potonja opća odrednica nadaje u širokom spektru negativnog određenja – ukazati na specifičnosti i konstantu pjesničkog glasa. A možda i na dio razloga i načina na koje poezija prožima našu prividno i realno posve disparatnu suvremenost, zbog kojih je poetska ekspresija uvijek već unaprijed sastavnim, supstancijalnim dijelom našeg doba, po kojima neprestano i trajno, na navlastiti način u bitnome zasniva naš osjećaj i razumijevanje vremena u kojem živimo.

Do sada je na festivalu predstavljeno stotinjak autora iz cijelog niza nacionalnih književnosti, njihovi su radovi tiskani na gotovo tisuću stranica dvojezičnih pratećih izdanja. U ovoj se knjizi predstavlja poezija određenih sudionika festivala. Neki su bolje poznati hrvatskim čitateljima, njihove su knjige dulje vrijeme prisutne i utjecajne u našoj sredini, neki će biti poznati uglavnom užem krugu poznavatelja određene poezije, njihovi su radovi mahom objavljeni u književnim časopisima, a neki se prvi put predstavljaju na hrvatskom jeziku.

Povod za njihovo uvrštavanje, pored pjesničke vrsnosti, koju uostalom ova knjiga može samo dodatno podcrtati, jer je namjera prije svega da se na određeni način upotpuni postojeća književna ponuda i to u segmentu koji je kronično vrlo slabo zastupljen, bilo je prevođenje s izvornika. To će reći da, nažalost, ovdje nisu tiskane pjesme sudionika festivala koje su napisane na tzv. jezicima slabije protočnosti, bilo da je riječ o uglednim i višestruko afirmiranim pjesnicima koji pišu na kineskom, arapskom, latvijskom, turskom ili hebrejskom jeziku. Time se, s druge strane, nastojalo poštivati određene uzuse za objavljivanje strane poezije kao cjelovitog književnog naslova, i pri tome istaknuti dragocjeni rad naših prevoditelja, bez kojih na kraju krajeva ova knjiga ne bi bila moguća, i kojima se najljepše zahvaljujem.

Miloš Đurđević

ŽENA SUFI Jasminka Domaš

žena sufi video gif

 

ŽENA SUFI / SUFI WOMAN 

Jasminka Domaš

Pjesme

Uvez: Tvrdi

Br. str: 180

Maloprodajna cijena 150,00 kn (20,00 €)

 

Jasminka Domaš “ŽENA SUFI”

BIAKOVA & Židovska vjerska zajednica BET ISRAEL u Hrvatskoj

BIAKOVA & The BET ISRAEL Jewish community of Croatia

Metafizika svakodnevice kakvu ispisuje Jasminka Domaš nastavlja se na tragu žive riječi hasidske tradicije; u njoj se »prepoznaju lica davno prosvijetljenih«, ali upravo u onim stihovima gdje naizgled ne postoji nijedan novi duhovni element — sve drevno i sve bitno ponovno se dovodi na okup kako bi se od elemenata nasljeđa, uz pomoć poetskoga »jezika čuda«, stvorila harmonija nove cjeline. Baš kao i u hasidskoj i sufijskoj tradiciji, poanta nije toliko u intelektualnome tumačenju, nego u načinu življenja koje poučava posvećenike i prijenosnike Glasa poput Jasminke Domaš da što god činili, moraju raditi snagom duše i uma, živeći u svijetu i za svijet.

Sibila Petlevski

Metaphysics of the ordinary as written by Jasminka Domaš continues in the line of the living word of Hassidic tradition; one can “recognize faces of those enlightened long ago”, but just in the verses where apparently there is not a single new spiritual element all those ancient and essential things are brought together again to make a harmony of a new whole from the elements of the heritage, aided by the poetic “language of wonders”. Just like in the Hassidic and the Sufi tradition, the point is not so much in the intellectual interpretation but rather in the way of living which teaches the consecrated and the transmitters of the Voice like Jasminka Domaš, that whatever they do, they have to do it with the power of their soul and mind, living in the world and for the world.

Sibila Petlevski

Jasminka Domaš svojom metafizičkom osjetilnošću oživit će i spojiti ono što se zbilo u prošlosti s onim što jest i što će donijeti budućnost. Smirenim i i uvjerljivim stihovanjem pjesnikinja djeluje na čitatelja, koji očekuje odgovore na neke paradokse življenja.

„A onda ipak, biva ti žao zaboraviti dane i godine/prelijepe, riječi i dodire ljubavne, ljeta i snjegove pune svjetlosti,/u nježnost umotane./ I molitvu ne želiš zaboraviti, onu koja te čistila/snažila, štitila i izdvajala dok si uranjala/ umirena i utješena u prizmu čudesnog kozmosa. ( Sažimanje )

Autorici riječ must i in ne znače ništa. Ona gleda i vidi život očima legendarne, mudre žene sufi.

                                                           Ljerka Car Matutinović

Mistično iskustvo koje nam J.Domaš prosljeđuje odvija se u onim dimenzijama istinskog života koje većina ljudi nikada svjesno ne prepozna ( što ne znači da ne pripadaju tim dimenzijama). Pjesnik i pjesništvo su put ili kanal kroz koji se utvrđuje i postaje dosegljivim jedinstvo svijeta, svejedinstvo, jedinstvo svih dimenzija u Jednom. To je profetska i mistična uloga pjesnika i pjesništva, o kojim ulogama pjesnik ne mora ništa znati, ali ih može intuirati pa čak, u najboljem slučaju, postati ih svjestan, kao J.Domaš, kako nam se čini nakon čitanja zbirke Žena sufi. I u toj je njezinoj osobini najveći izazov.

Nikica Mihaljević