KNJIŽEVNI OGLEDI Ljerka Car Matutinović

književni ogledi video

KNJIŽEVNI OGLEDI

Ljerka Car Matutinović

Književne kritike

Uvez: Tvrde korice

Br. str: 138

Format: A5

Maloprodajna cijena: 99,75 kn (13,50 €)

KNJIŽEVNI OGLEDI Ljerka Car Matutinović

Uvez: Tvrde korice Br. str: 138 Format: A5 Maloprodajna cijena 99,75 kn (13,50 €)

€13.50

PREDGOVOR

Književni ogledi je četvrta knjiga sabranih književnih kritika iz Vijenca, književnog lista za umjetnost, kulturu i znanost Matice hrvatske, autorice Ljerke Car Matutinović koju objavljuje nakladnička kuća Biakova. Autorica je poznata i plodna književnica: pjesnikinja, prozaistica, književnica za djecu, esejistica, prevoditeljica i urednica. Prethodne su knjige kritika: Vijenac odabranih (2013), Umjesto samoće (2014) i Kraljevstvo za knjigu (2018). Za Vijenac odabranih autorica je dobila prestižnu nagradu Julije Benešić za najbolju knjigu kritika objavljenu 2013.

GLASOVI, SJEĆANJA, ŽIVOT Priredila Jasminka Domaš

glasovi video gif

GLASOVI, SJEĆANJA, ŽIVOT 

Jasminka Domaš

Uvez: Tvrdi

Br. str: 356

Format: B5

Maloprodajna cijena 170,00 kn (23,00€)

GLASOVI, SJEĆANJA, ŽIVOT Jasminka Domaš

GLASOVI, SJEĆANJA, ŽIVOT  Jasminka Domaš Uvez: Tvrdi Br. str: 356 Format: B5

€23.00

Ova knjiga je dirljiv dokument sjećanja na život židovskih obitelji prije Drugoga svjetskog rata, ali i potresno

svjedočenje o pokušaju zatiranja židovskih obitelji, pojedinca, i židovske zajednice u Holokaustu.

Izravni svjedoci ovih događaja, kao i njihovi potomci,

iznose jedinstvenu kronologiju o ljudskoj sreći, svakodnevnom obiteljskom životu,

ali i o patnji, stradanju, nadi…

ŽENA SUFI Jasminka Domaš

žena sufi video gif

ŽENA SUFI / SUFI WOMAN 

Jasminka Domaš

Pjesme

Uvez: Tvrdi

Br. str: 180

Maloprodajna cijena 150,00 kn (20,00 €)

ŽENA SUFI / SUFI WOMAN Jasminka Domaš

ŽENA SUFI / SUFI WOMAN  Jasminka Domaš Pjesme Uvez: Tvrdi Br. str: 180

€20.00

Jasminka Domaš “ŽENA SUFI”

BIAKOVA & Židovska vjerska zajednica BET ISRAEL u Hrvatskoj

BIAKOVA & The BET ISRAEL Jewish community of Croatia

Metafizika svakodnevice kakvu ispisuje Jasminka Domaš nastavlja se na tragu žive riječi hasidske tradicije; u njoj se »prepoznaju lica davno prosvijetljenih«, ali upravo u onim stihovima gdje naizgled ne postoji nijedan novi duhovni element — sve drevno i sve bitno ponovno se dovodi na okup kako bi se od elemenata nasljeđa, uz pomoć poetskoga »jezika čuda«, stvorila harmonija nove cjeline. Baš kao i u hasidskoj i sufijskoj tradiciji, poanta nije toliko u intelektualnome tumačenju, nego u načinu življenja koje poučava posvećenike i prijenosnike Glasa poput Jasminke Domaš da što god činili, moraju raditi snagom duše i uma, živeći u svijetu i za svijet.

Sibila Petlevski

Metaphysics of the ordinary as written by Jasminka Domaš continues in the line of the living word of Hassidic tradition; one can “recognize faces of those enlightened long ago”, but just in the verses where apparently there is not a single new spiritual element all those ancient and essential things are brought together again to make a harmony of a new whole from the elements of the heritage, aided by the poetic “language of wonders”. Just like in the Hassidic and the Sufi tradition, the point is not so much in the intellectual interpretation but rather in the way of living which teaches the consecrated and the transmitters of the Voice like Jasminka Domaš, that whatever they do, they have to do it with the power of their soul and mind, living in the world and for the world.

Sibila Petlevski

Jasminka Domaš svojom metafizičkom osjetilnošću oživit će i spojiti ono što se zbilo u prošlosti s onim što jest i što će donijeti budućnost. Smirenim i i uvjerljivim stihovanjem pjesnikinja djeluje na čitatelja, koji očekuje odgovore na neke paradokse življenja.

„A onda ipak, biva ti žao zaboraviti dane i godine/prelijepe, riječi i dodire ljubavne, ljeta i snjegove pune svjetlosti,/u nježnost umotane./ I molitvu ne želiš zaboraviti, onu koja te čistila/snažila, štitila i izdvajala dok si uranjala/ umirena i utješena u prizmu čudesnog kozmosa. ( Sažimanje )

Autorici riječ must i in ne znače ništa. Ona gleda i vidi život očima legendarne, mudre žene sufi.

                                                           Ljerka Car Matutinović

Mistično iskustvo koje nam J.Domaš prosljeđuje odvija se u onim dimenzijama istinskog života koje većina ljudi nikada svjesno ne prepozna ( što ne znači da ne pripadaju tim dimenzijama). Pjesnik i pjesništvo su put ili kanal kroz koji se utvrđuje i postaje dosegljivim jedinstvo svijeta, svejedinstvo, jedinstvo svih dimenzija u Jednom. To je profetska i mistična uloga pjesnika i pjesništva, o kojim ulogama pjesnik ne mora ništa znati, ali ih može intuirati pa čak, u najboljem slučaju, postati ih svjestan, kao J.Domaš, kako nam se čini nakon čitanja zbirke Žena sufi. I u toj je njezinoj osobini najveći izazov.

Nikica Mihaljević