VITA NOVA, MORS NOVA Olga Škarić

VITA NOVA, MORS NOVA Olga Škarić

VITA NOVA, MORS NOVA

Olga Škarić

Urednica: Zorka Jekić

Lektorica: Tatjana Škarić-Jurić

Slika na naslovnoj korici: Marika Šafran Berberović Cvijeće

Korice oblikovao: Ljubo Gamulin

Grafičko oblikovanje: Nediljko Bekavac Basić

Uvez: Meki

Broj stranica: 84 str.

Format: A5

ISBN 978-953-8375-15-6

Maloprodajna cijena: 77,70 kn (10 €)

VITA NOVA, MORS NOVA Olga Škarić

Urednica: Zorka Jekić Lektorica: Tatjana Škarić-Jurić Slika na naslovnoj korici: Marika Šafran Berberović Cvijeće Korice oblikovao: Ljubo Gamulin Grafičko oblikovanje: Nediljko Bekavac Basić Uvez: Meki Broj stranica: 84 str. Format: A5 ISBN 978-953-8375-15-6

10,00 EUR

Predogovor

ČEMU SNOVI

“Zanimljivo, ja nikad ne sanjam”, priznala mi je prijateljica nakon što je pročitala moju knjigu. “Zavidim Ti – odgovorila sam joj – znači da Ti snovi nisu potrebni”. Moja  neuslišana želja oduvijek je bila probuditi se uz nekoga koga zanima što sam te noći sanjala.

Meni budnoj treba dosta vremena da sredim misli i zauzmem siguran  stav o bilo čemu.  San mi odmah ponudi moje mišljenje u obliku skeča, slike, prizora, drame. Za moj ukus on je ponekad prežestok, ali – kad bolje razmislim – u većini slučajeva ispravno prosuđuje. Uvjerljiv je, gotovo bih rekla vjerodostojan.

San je pouzdaniji dio mene. Nisam sigurna da bih bez njega realno ocjenjivala svoj život i ljude koji me okružuju – pustila bih da me ponese trenutno raspoloženje. Ili bih – u maniri većine starijih – zauzela neki generalni stav, bilo da odlučim ponositi se svojim uspješnim životom ili da zaključim kako sam nepravedno loše u njemu prošla.

Život je iskričavi mozaik čiji je svaki svjetlucavi kamenčić autonoman,  sa vlastitom  dinamikom,  tempom  i  dramaturgijom. Svojim živopisnim stilom san nam uspijeva ugravirati u sjećanje naše jedinstvene trenutke.

Kad krenemo u život, čini nam se da postoje brojne mogućnosti izbora. No čim nas zahvati žrvanj kolotečine, shvatimo da se moramo odlučiti za jedan put. Nije nam odmah jasno da će on isključiti sve ostale.

Snovi   nam dodaju još poneku stazu   iskupljujući   našu nesposobnost da istodobno krenemo u više smjerova. Zahvaljujući njima kupala sam se u toplim tropskim morima, penjala na vrhunce Anda koje sam sama pošumljavala, skakala od sante do sante dok su se ispod mene praćakali lososi. Koji bi mi dobrohotni roditelj, prijatelj ili guru mogao ponuditi više od toga?

___________________________________________________

Umjesto pogovora

Poštovana gospođo Škarić,

sa zadovoljstvom sam pročitao i Vašu drugu knjigu, pisanu s teretom iskustva,  a s  lakoćom  dosjetki  i  asocijacija.  Premda  ne  koristite neku narativnu strategiju niti, pogotovo, anegdote i čvrste likove, uspijevate održati zanimljivost i gipkost širokoga raspona. Duboko introspektivni, a opet tako komunikativni i prirodni, doista imate dar evokacije i stvaranja živih prizora (pogotovo, dakako, u ambijentu Islama Grčkoga, s dubokim povezivanjem s prirodnim mijenama i tokovima).

Ne samo što Vam je rječnik bogat i sintaksa živa nego uspijevate dobiti blagu, poluironičnu intonaciju, koja cjelini daje posebnu uvjerljivost. Istina, držite se više nego impresivnih orijentira, od Montaignea  do Tolstoja, ali pritom niti imitirate niti parafrazirate nego nalazite vlastito mjesto bez pretenzija neumjerena nadmetanja. Uostalom, i sam naslov Vaše knjige zaslužuje  odjek  iznuđena  podsmijeha,  a oblik  knjige  također  govori o skromnosti  (ili bar  intimističkoj  dimenziji).  A propos:  šteta je što su kiparska  djela na dvostrukim  stranicama  „nečitljiva”, a zaslužuju pažnju i tipološki dobro odgovaraju Vašoj analitičkoj portretistici. Ne samo da niste iznevjerili razinu Desničine tradicije, nego ste je na poseban način produžili.

S najboljim željama i srdačnim pozdravima

Tonko Maroević(Pismo je upućeno autorici nakon čitanja njezine knjige Ako ikad ostarim)

PROZRAČENE SOBE Marika Šafran Berberović

prozračene sobe video

 

 

 

PROZRAČENE SOBE 

Marika Šafran Berberović

Poezija

Uvez: Meki

Br. str: 48

Format: 11×18

Maloprodajna cijena 63,00 kn (8,50 €)

 


Poveznice

http://mraclin.hr/predstavljene-prozracene-sobe-marike-safran-berberovic/

http://mraclin.hr/predstavljanje-poetske-zbirke-marike-safran-berberovic/

OD AUSTERA DO BOREJA Marika Šafran Berberović

Od austera do Boreja video

OD AUSTERA DO BOREJA 

Marika Šafran Berberović

Uvez: Meki

Br. str: 408

Format: A5

Maloprodajna cijena 126,00 kn (17,00 €)

RIJEČ UREDNICA

Knjiga naše akademske slikarice i spisateljice Marike Šafran Berberović Od Austera do Boreja (365 rečenica) u kojoj iz dana u dan tijekom godine dana promišlja svakodnevni život i univerzalne vrijednosti, jedinstvena je iz više razloga.
Knjiga je uz hrvatski izvornik cijela prevedena na engleski, a potom je svaka rečenica prevedena na još jedan od osam jezika (francuski,(1) nizozemski,(2) portugalski,(3) mađarski,(4) njemački,(5) ruski,(6) talijanski,(7) španjolski(8)) koji se navedenim redoslijedom izmjenjuju. K tome su kao treći prijevod, po izboru prevoditelja, prevedene neke rečenice na bilo koji od navedenih jezika uključivši i latinski jezik.
Otuda i naslov Od Austera do Boreja (Od južnog do sjevernog vjetra), dakle, od Portugala, Španjolske, Francuske, Italije i Hrvatske pa sve do V. Britanije, Nizozemske, Njemačke, Mađarske i Rusije. Osim humane note što su potvrdili mnogi čitatelji koji su imali priliku čitati misli iz knjige 365 rečenica, prevođenjem na deset jezika ona je dobila i sveeuropsko i općeljudsko značenje.
Nakon što je knjiga 365 rečenica, objavljena 2011. godine, pobudila začuđujuće velik interes mnogih čitatelja, zamisao da se knjiga prevede na takav jedinstveni način nastala je u međusobnom promišljanju autorice i jedne od urednica knjige te je grupa prevoditelja entuzijasta velikodušno pristala i prevela te misli na više stranih jezika.
Vrijednosti kojima svi težimo, duboko proživljene misli, iznimna senzibilnost, ljudska toplina, velikodušnost, osjećaj za prave vrijednosti, suosjećanje sa slabijima, sve to bilo im je motiv da prihvate taj izazov. Tako su misli Marike Šafran Berberović s hrvatskog jezika prevedene na deset jezika, postale dostupne i drugim narodima, našim susjedima ali i šire te pridonose osjećaju radosti življenja i pobjedi dobrote u ovom svijetu.
Autorica s velikim poštovanjem zahvaljuje svima koji su na bilo koji način pridonijeli nastanku ove knjige. Posebno se zahvaljuje prevoditeljima (abecednim redom): Ivanu Bekavcu Basiću, latinski jezik, Nini Blum, nizozemski jezik, Davorki Franić, francuski i talijanski jezik, Meri Grubić Videc, portugalski jezik, Heleni Jeny, engleski jezik, Maji Oršić Magdić, njemački jezik, Endri Olsvayju, mađarski jezik, Csabi Olsvayju, mađarski jezik, Jadranki Tukši, ruski jezik i Jagodi Večerini, španjolski jezik.
Osobito zahvaljuje svima koji su recenzijom prijevoda pridonijeli kvaliteti knjige, kao i prof. dr. Miji Bergovcu čiji tekst o knjizi 365 rečenica potvrđuje izuzetnu vrijednost i poticajnost zapisanih misli za život teško bolesnih ljudi.
Poštujući volonterski i s radošću uložen trud ljudi u ovaj projekt autorica je primila ovaj dar s ljubavlju. Prihvatimo stoga i mi taj prekrasan buket europskih jezika te listajući Od Austera do Boreja (365 rečenica) sanjajmo humanost, zajedništvo i ljubav.
Davorka Franić i Zorka Jekić

 

EDITORS’ INTRODUCTION

Academic painter and writer Marika Šafran Berberović’s book “From Auster to Boreas” (“365 Sentences”), in which over the course of a year she reflects on life and universal values, is a book that is unique for several reasons.
“365 Sentences”, along with the Croatian original, is entirely translated into English, and afterwards, every sentence has then been translated into one of 8 languages (French,(1) Dutch,(2) Portuguese,(3) Hungarian,(4) German,(5) Russian,(5) Italian,(6) Spanish(7)) that are regularly interchanged. Additionally, by the translators’ choice, a third translation has been made – some sentences are translated into any of the listed languages, including Latin.
Hence the name “From Auster to Boreas” (“From the South Wind to the North Wind”) – therefore from Portugal, Spain, France, Italy, and Croatia all the way to the United Kingdom, Netherlands, Germany, Hungary, and Russia. Besides the human touch, which was noticed by many readers who had an opportunity to read the thoughts from “365 Sentences”, by being translated into 10 languages, the book has also gained a multicultural and pan-European significance.
After the book “365 Sentences”, published in 2011, had awakened an amazingly large interest of many readers, the idea of the book being translated in this special way came up as a result of mutual, careful deliberation of the author and one of the editors of the book, and a group of translators enthusiasts accepted generously to translate these thoughts into several foreign languages.
Values that we aspire to, deeply felt thoughts, extreme sensitivity, human warmth, generosity, a sense of true values, compassion for the weak – all of these were the translators’ motive to accept this challenge. Thus, Marika Šafran Berberović’s thoughts, that were translated from Croatian into 10 different languages, became available to other nations as well—to neighbouring countries and beyond, contributing to the feeling of joy in life and the triumph of goodness in this world.
The author would like to thank with deep appreciation all those who contributed in any way to this book. She would especially like to thank the translators (in alphabetical order) : Ivan Bekavac Basić, Latin language, Nina Blum, Dutch language, Davorka Franić, French and Italian language, Meri Grubić Videc, Portuguese language, Helena Jeny, English language, Maja Oršić Magdić, German language, Endre Olsvay, Hungarian language, Csaba Olsvay, Hungarian language, Jadranka Tukša, Russian language, and Jagoda Večerina, Spanish language.
She expresses her gratitude especially to all those who contributed to the quality of the book by reviewing translations, as well as to Prof. Dr. Mijo Bergovec, whose essay on the book “365 Sentences” confirms the exceptional value and incentive of written thoughts for the seriously ill.
The author, respecting the efforts of the people who volunteered and gladly invested in this project, received this gift with love. Thereupon we shall also accept this wonderful bouquet of European languages, and flipping through the pages of “From Auster to Boreas” (“365 Sentences”) dream of humanity, solidarity and love.

Davorka Franić and Zorka Jekić