Kategorije
Knjige

OKUS OPORE SVILE Maja Šiprak

Okus opre svile

OKUS OPORE SVILE

Maja Šiprak

Poezija

Uvez: Tvrdi

Br. str: 94

Format: A5

Maloprodajna cijena 84,00 kn (11,00 €)

 

 

SVEŽNJEVI GLASNE TIŠINE

Maja Šiprak… Koliko samo zvonkih mirisa i patine stoji iza ovoga imena. Probuditi poeziju, usnuti na njezinu pramcu, osrebriti njezine jedre tišine i čuti glas utihle vrištine. Kretati se među knjigama, okusiti, mirisati, sentimentalizirati i reflektirati, kritizirati i uživati…

Ova kratka impresionistička odrednica govori o tome kako kritičko pero zakazuje već pri samom pisanju jednog popratnog teksta jedne sjajne knjige. Zašto? Možda zato jer kritika i zdrav razum katkad se sudaraju s osjećajima i srcem udahnutom poezijom, možda jer dati obol autorici koja je pjesnički jako sazrela ujedno znači podržati čovjeka i pjesničku riječ, možda jer smo samo ljudi koji mirišu stihovne retke i knjigu nazivaju knjigom, a pjesmu tek rascvalim dušinim plamenom.

Iako nisam nikad bio pobornik pisanja impresionističke kritike, već sam svoje utabane retke bogatio pokojom estetičkom resom i davanjem dojma na cjelokupni sadržaj, pokušavam se dovinuti pisanju ovoga teksta onako da se sam zanos kanalizirao u vatromet impresije i validnog čitanja teksta. Osobito sam radostan jer sam prethodnu Majinu zbirku popratio kritičkim osvrtom i jer pratim njezin razvoj od samih početaka.

Majina je poetika specifično ženska. Ovo naglašavam jer se od samog početka razvijaju takovrsne silnice koje dobivaju sličan sadržaj u sličnoj formi. Velika Knjiga Teorije rekla bi: feminilno! I dala pečat. Jest, feminilna oznaka ženskog pisanja predmnijeva esencijalističku paradigmu razumijevanja ženskog subjekta i pisma, žensku suptilnost, osjećajnost i jetku prodornost. Razvijana od početka, u ovoj knjizi doseže puni sjaj.

S druge strane, Majino je pismo ponešto tradicionalnijeg sloga, nastalo na tradiciji romantičarsko-simbolističkog predmetnog inventara, uronjeno u more ispovjednog intimizma tijela i duha. Tematska je okosnica knjiga autoričina autoanaliza i analiza partnerskog odnosa. S obzirom na tu vječnu temu ljubavne lirike, u središte pjesminih lukova postavlja se lirska komunikacija, subjekt i prevladavanje diskurzivne daljine lirskih aktera.

Tankućutnost i eteričnost upisani u intimističke silnice ogledavaju se u poetskoj sintaksi; izboru leksema i suptilnoj metaforizaciji (razlistavam samoću / kao glavicu luka, prazan uzavreli prostor, lakonoga tišina, pješčani gejziri, panorama je iskrzani gvaš). Taj je dio uz pomno biranu poetsku retoriku izvedenu iz stilski obilježenih umanjenica (ciganče), poetizama (vriština) i turcizama (čerga) predstavlja najsnažniji dio zbirke.

Pjesnička zbirka, mada je bolje nazvati ju knjigom, zbog povezanih pjesama izvedenih na istom poetičko-stilskom fonu, pokazuje razvoj Majinih poetskih kazaljki u dvama smjerovima. Prvo je idejnotematsko i stilsko izvođenje ispovjednog intimističkog diskurza, a drugo gradnja poetskog jezika u osima konstruktivnosti i ingenija. U izgradnji ispovjednog intimističkog diskurza ističu se jastveni i tistveni diskurz, relacijski diskurzi i meta-diskurzi. U jastvenom je diskurzu autorica najbliža lirskoj junakinji koja svoje bivanje ovjerava opisnom paradigmom i sentimentalnim tonom (npr. Ja kao ja). Tistveni diskurzi počivaju na postupku retorizacije tistvene (partnerske) instance kako bi se ljubavni odnos učinio transparentnijim, a sam drugi pol komunikacije semantički jačim i uvjerljivijim (bio si moj zid plača / kućni oltar / jutarnji poziv na molitvu / zvono u daljini…). Relacijski diskurzi počivaju na analizi partnerskog odnosa, na zaglušućoj buci glasne tišine (ističe se jedna od estetski i stilski najuspjelijih pjesama Moj si svjetionik). Meta-diskurzi progovaraju o ljubavnom osjećaju i mapiraju ga leksemima iz raznorodnih jezičnih polja (npr. rat). Time se širi semantika predmetnog sloja i diskurz biva rahlijim i punijim.

Što se tiče odnosa konstruktivizma i ingenioznosti, u ovoj Majinoj knjizi nalazimo upravo tako sazdane lirske ulomke. U proizvoljno izabranom konstruktivističkom ulomku (Nema smisla ova današnja kiša / subotnje popodne / buket cvijeća na stolu / i ova bajadera / koju ne mogu podijeliti s tobom) atmosfera otuđenosti postiže se nizanjem sintagmatskih serija intimističkih motiva i predvidljivo se doskače promjeni iskaznog modusa (obitavam negdje onkraj tvojeg srca / prisutna / a nevidljiva // … // skuhaj kavu / pročitaj redak iz knjige…). U ingenioznim ulomcima događaju se izvjesni semantički skokovi usporedno s razvojem emocije i komunikacijskog apekta (tvoje oči snatre smaragdno nebo / češljaju pramenove zore / pletu tišinu u čvorove sreće / svijet se u njima ogleda).

Majina se poezija nalazi na razvojnoj putanji i osvaja nove krajolike intimizma. Možemo očekivati novu knjigu ili nove zapise. Ako se ovim putem odvrti klupko života, možemo reći da će rezultat biti više nego zadovoljavajući.

Tin Lemac

 

 

Kategorije
Knjige

TIRKIZNO Antonia Budano

TIRKIZNO video

 

TIRKIZNO

Antonia Budano

Poezija

Uvez: Tvrdi

Br. str: 78

Format: A5

Maloprodajna cijena 77,70 kn (10,50 €)

 

AKVARELNI EROS ANTONIJE BUDANO

Zbirka pjesama Antonije Budano nazvana je Tirkizno. Koliko jasno, koliko maštovito, koliko eterično! Jer, nazvati knjigu bojom možda je slutnja njezina sadržaja, mirisa stiha, neke opojne draži zvuka. Maštovito, svakako, jer ne poznajem ijednu poetsku knjigu da se naziva bojom. Eterično jer je očito plava boja takva. Dopustit ću si tu slobodnu asocijaciju. Taj će naslov pružiti svoje značenjske krakove i zadati smjernice za čitanje cjeline rukopisa.

Prije svega, pohvala se može uputiti samoj strukturi knjige. Prije svega, ona je knjiga, a ne zbirka pjesama. Ovo inzistiranje na terminološkoj preciznosti ne pokazuje kritičara-cjepidlaku, već zadaje samoj knjizi jedan kvalitetni obol. Zašto? Jer, zbirka pjesama može se ticati neusredištenosti tematskih i idejnih silnica, može biti izgužvana i nabacana, forma i sadržaj ne moraju jasno biti povezani. Knjiga pjesama pak predmnijeva koncept, jasno poetičko očište, tematsku i stilsku kohezivnost te sklad kojim čitatelj i autor stupaju na književni tron.

U ovoj knjizi postoje značenjski povezani ciklusi, a tematika je erotska. Ciklusi su nazvani po kršćansko-liturgijskim kategorijama (Svanuće, Spasenje, Naviještanje, Proročanstvo, Vrelo, Iscjeljenje). Autorica cjelinu gradi izmještajući te kategorije iz prvotnog konteksta i dajući im značenje koje dobivaju u partnerskom odnosu. U tom je odnosu jasno istaknuta lirska junakinja. Ne radi se o zaumnim operacijama propitivanja granica koncepata ljubavi eros i agape, već o maštovitoj resemantizaciji koja je fino ulegla u navedene tematizacije. Erotska je tematika prisutna i to u svom senzualnom obličju. Iz njezina podteksta izbijaju emotivni vodoskoci na vrlo fin i diskretan način.

Stilski gledano, knjigu odlikuje strofičnost, eliptičnost, ulomičnost, intenzivna doživljajnost, emfatičnost poetskog govora i motivska reduktivnost. Predmetni je sloj tradicionalan kao i princip tvorbe metafore. S poetičkog stanovišta, riječ je o ispovjednoj intimističkoj tematici koja je u ovom slučaju erotska. U njoj je najvažnija struktura lirske komunikacije, dinamička interakcija jastva i tistva u zaglušnom dijalogu intimističke buke. Ispovjedna se tematika puni i iz rezervoara junakinjinih emocija. One se ovdje prostiru u pripadnom semantičkom dijapazonu, a to je ekstaza tijela i emocija.

Strofičnost i eliptičnost, te ulomičnost kao formalna komponenta daju karakteristike samog jezika, ali i pomažu definirati junakinjin govor. On je, kako rekosmo, emfatički pri čemu elipsa daje eksplozivnu suzdržanost njegovih tvorbenih elemenata. Emfaza se osim toga realizira hiperbolom i metaforom pri čemu su obe, osim onih standardiziranih, prepoznatljivih i tradicionalnih, stilski vrlo efektne.

Prvi ciklus Svanuće sastoji se od pjesama u kojima se donose erotske slike posredovane prirodnim motivima. Istaknuto je lirsko ja, njegova djelatna usmjerenost na ti, apoteoza samog ti. Izdvojit ću jednu efektnu emfatičku metaforu koja u cjelini teksta tvori poetsku sliku (mjesečeva sjena posrebrila / gležnjeve u štiklama).

Drugi ciklus Spasenje donosi također prirodni svijet za efektno posredovanje erotike (ističem estetski uspješne pjesme Gora jantara i Labudica), te dvije idejnotematski različite, ali senzibilitetski srodne pjesme (Čudna pjesma i Usprkos te volim). U Usprkos te volim autorica poseže za idejom voljenja svijeta i sebe kao newageovskom refleksijom istočnjačke duhovnosti, a u Čudnoj pjesmi aktivira i metapoetički potencijal.

U ciklusu Naviještanje junakinja se intenzivno obraća lirskom ti. Time se značenje naslova pripaja značenjima u pjesmama, a eliptičnost i strofičnost bivaju još razrađenije.

Ciklus Proročanstvo otežan je dionicama slutnje i čežnje, a intenzivirana je slikovitost i eliptičnost samog govora.

U Vrelu nalazimo semantičku interakciju ja i ti, te apelativne iskaze iznimne performativne snage (uplovimo zajedno, dotakni me, …).

Završni ciklus Iscjeljenje donosi izvjesnu vedrinu i blještavilo u slikovne retke, donosi obećanje tijela, ali i svijeta (posredovanje kristološkom figurom) krećući se prema beskonačnosti kao duhovnom i filozofskom meritumu.

Ponad ciklusa lebde nebeska kola od tirkiza.

Podajmo Antoniji Budano sretan ulaz u poetski svijet s drugom zbirkom i zaželimo joj razvoj u osima ispovjedne lirike, emotivnog klupka koje se raspliće svuda po zemlji i nebu.

Tin Lemac

 

Kategorije
Promocije

Predstavljanje zbirke pjesama Darije Žilić SVANUĆE

darija svanuće pozivnica ii

Kategorije
Promocije

Predstavljanje knjige Barbare Baždarić GRIZEM

POZIVNICA Barbara[4697]

Kategorije
Knjige

POETIČKE SIMETRIJE U PJESNIŠTVU JOSIPA PUPAČIĆA Tin Lemac

poetičke simetrije video

 

POETIČKE SIMETRIJE U PJESNIŠTVU JOSIPA PUPAČIĆA 

Tin Lemac

Uvez: Tvrdi

Br. str: 112

Format: A5

Maloprodajna cijena 126,00 kn (16,80 €)

UVOD

Ova je knjiga koju bismo mogli preciznije nazvati kraćom studijom plod istraživanja nevelikog opusa poznatog hrvatskog pjesnika Josipa Pupačića. Istraživanje se primarno temeljilo na poetici i stilistici samog pjesničkog opusa s povremenim i nužnim silaženjima u teorijske domene dubinske semantike i antropološko-simbološke hermeneutike. Model koji nudimo u ovoj studiji predmnijeva teorijsku eklektičnost, ali zadržava osnovne provodne niti vezane za odčitavanje poetičkih signala primarnih za njegovo razumijevanje. Pomno iščitavanje velikog opusa književnokritičkih i književnoznanstvenih tekstova o Josipu Pupačiću nametnulo je pristup koji zahtijeva svaka ozbiljnija znanstvena misao; integrativni model u kojem se slijede i/ili kritički sagledavaju spoznaje kako bi se učinio još jedan suvisli hermeneutički korak u modelskom opisu Pupačićeva pjesništva. Model je podijeljen u pet poetičkih odvojaka koji slijede unutarnju logiku razvoja dostupnog poetskog teksta. To su animističko-panteistička slika čovjeka i svijeta te obiteljski kompleks u ranom pjesništvu i decentrirani subjekt, metapoetički i autoreferencijalni uvidi te semantička moć referencijskih znakova u kasnom pjesništvu. Navedena predmetna polja održavaju vezu s poetikom i stilistikom pojedinih zbirki, ciklusa i pjesama, te nudi se mnoštvo njihovih pojavnih realizacija i unutrašnjih i vanjskih povezivanja s cjelinskim usustavljenjem opusa. Nadamo se kako će studija pomoći teoretičarima, kritičarima, nastavnicima i studentima književnosti kao i brojnim ljudima zainteresiranim za pjesništvo u sagledavanju Pupačićeve poezije kao i kritičkim primjećivanju nekog nedostatka ili nedosljednosti u interpretaciji.
Objavu ove knjige podržao je moj vjerni izdavač Biakova iz Zagreba i draga urednica i prijateljica Zorka Jekić na čemu joj od srca zahvaljujem. Kritičke opaske s mnogo poticajnih smjerova uputile su mi prve čitateljice rukopisa, drage kolegice sa zadarske kroatistike, doc. dr. Sanja Knežević i prof. dr. Kornelija Kuvač Levačić koje su napisale i sjajne recenzije na kojima zahvaljujem.

 

 

Kategorije
Knjige

CEPELIN NAD ZADROM Mirko Jamnicki Dojmi

Cepelin - naslovnica

 

 

Cepelin - korice za tisak

CEPELIN NAD ZADROM 

Mirko Jamnicki Dojmi

Pjesme

Uvez: Meki s klapnama

Format: kraći A5

Maloprodajna cijena 99,75 kn (13,50 €)

 

Pjesme u knjizi Cepelin nad Zadrom pokazuju izrazitu prisutnost lirskog i manjak epskog, povremeno silaženje u sižejnu izgradnju teksta, ali uvijek s osjećajem lirskog kao dominirajućeg konstitutivnog faktora. Poetički gledano, ova je poezlija izrazito suvremene provenijencije sa spomenutim smislom za lirsko kao evokacijski aspekt neprolaznog u lirici kao književnom rodu.

Subjektov ton smjelo preuzima cvitanovsko pravo na nesreću, majdakovsko-majetićevski frajerski ton i mihalićevsku egzistencijalističku stiješnjenost kako bi nam predstavio blagi ironijski odnos prema opisivanoj tematici s povremenim autoironijskim diskurznim odvojcima.

…u ovoj se poeziji osjeti olovka mudrog autora koji odmjereno postavlja ekspresiju na poetsku vagu suvremenosti i krećući se suvereno, ali oprezno lektirnim i drugim hodnicima, ne pada u artificijelni besmisao automanirizacije i autohermetizacije. Sa sigurnošću i zadovoljstvom mogu kazati da je prema novim stvanosnim odredištima poletio još jedan avion i sletio u zračnu luku ponajboljih novomilenijskih debitantskih ostvaraja. Dok gori nebo nad Berlinom, nek se cepelini i dalje roje jer ovaj je već sasvim visoko.

Tin Lemac